Zastosowanie przelewów burzowych

Odpowiednio zaprojektowana sieć kanalizacji na terenach zurbanizowanych ma bezpośredni i nieodzowny wpływ na bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców. Zanieczyszczenia wód gruntowych stanowią realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia oraz bardzo negatywnie wpływają na środowisko naturalne i cały lokalny ekosystem.

Czemu służą przelewy burzowe?

przelew burzowyW czasie powodzi i ulewnych deszczy istnieje ryzyko wystąpienia zjawiska cofania się ścieków z kanalizacji i wylewania się ich na ulicę przez włazy ściekowe, a także zalewanie wnętrz budynków. Dlatego nieodłącznym elementem każdej sieci kanalizacyjnej są przelewy burzowe. Prawidłowo działający przelew burzowy ma za zadanie w sposób samoczynny odprowadzać nadmiar wody z kanalizacji ogólnospławnej w czasie intensywnych opadów deszczu lub roztopów. Jest to sprawa priorytetowa dla ogólnego bezpieczeństwa, aby w czasie ulewnych deszczy sprawnie przenosić do odbiornika (na przykład rzeki) olbrzymie ilości wody, która dostaje się wtedy do kanalizacji, aby uchronić tereny mieszkalne przed zalaniem, a także odciążyć oczyszczalnie ścieków. Zastosowanie takich ochronnych rozwiązań niesie ze sobą również ryzyko zanieczyszczenia środowiska poprzez dostarczanie ścieków do rzek, jezior oraz wód gruntowych, dlatego bardzo istotne jest prowadzenie na bieżąco dokładnych pomiarów objętości i masy strumienia, który przepływa przez tego typu urządzenia.

Dyrektywy unijne ściśle regulują dozwolony stopień zanieczyszczenia środowiska poprzez ścieki. Jednocześnie wszyscy chcemy uchronić się przed skutkami potencjalnej powodzi. Dlatego też prowadzenie skrupulatnych pomiarów, stosowanie nowoczesnych technologii i odpowiednia konserwacja sieci kanalizacyjnej ma tak duże znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa ludzi, jak i środowiska naszej planety.