Zalety programu ochrony rzepaku

Rośliny ozime w Polsce mogą być atakowane przez wiele szkodników, szczególnie jesienią, kiedy ochrona jest najbardziej potrzebna. Przekłada się to oczywiście na koszty i zyski z uprawy roślin, sprawiając, że jedne są bardziej opłacalne od drugich. 

Dostępne w Polsce programy ochrony rzepaku

program ochrony rzepakuW Polsce jest wiele roślin, które wymagają szczególnej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Program ochrony rzepaku obejmuje przede wszystkim ochronę przed szkodnikami. Najpopularniejszym z nich jest śmietka kapuściana, której larwy żerują przede wszystkim na korzeniach rzepaku. Ochrona rzepaku ma na celu zwalczać pasożyty i insekty ale też przeciwdziałać powstawaniu wielu czynników na przykład grzybicom. Ma ona na celu też regulować wzrost i rozwój rośliny. Główne środki stosowane do ochrony rzepaku to insektycydy, działające przeciw insektom czyli wymienionym wcześniej owadom, fungicydy, działające przeciw grzybicznie oraz herbicydy czyli środki typowo na chwasty ograniczające pożywienie i światło dla roślin uprawnych. Podane środki służą również jako regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Podaje się je najczęściej jako rozpuszczane do wody w określonych proporcjach. Zwalczanie insektycydów przy rzepaku stosuje się najczęściej dwuetapowe. Z rzepakiem ozimym jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Jest on dużo bardziej wymagający i selektywnie dobiera składniki zawarte w środkach ochrony.

Stosowane środki ochrony są dosyć drogie, co wpływa oczywiście na opłacalność produkcji rzepaku w Polsce. Firmy, które przygotowują środki do zwalczania szkodników i pasożytów starają się wychodzić naprzeciw potrzebom rolników stosując składniki na tyle efektowne, że nie dają skutków ubocznych a szybko likwidują niechciane chwasty, owady czy grzyby.