Wibratory utwardzają beton

Wiele rodzajów sprzętu budowlanego jest obecnie wykorzystywana na placach budowy nie tylko do wykonywania wylewki betonowej, ale też do jej wzmacniania i obróbki. Proces obróbki zaczyna się już zaraz po wylaniu mieszanki w docelowym miejscu, gdyż w trakcie wylewania może się ona nasycić powietrzem, co zmniejszy jej parametry.

Rodzaje wibratorów stosowanych w nowoczesnym budownictwie

wibrator betonuUrządzenie, które wywołuje drgania o wysokiej częstotliwości będzie w stanie sprawić, że wszystkie pęcherzyki powietrza usuną się bardzo szybko z mieszanki betonu. To znacznie wpłynie na finalną wytrzymałość mieszanki, gdy już zaschnie. Poza tym pozwoli to niejako ubić mieszankę, czyli zwiększyć jej gęstość, co też będzie miało duży wpływ na to, jak wyglądać będzie efekt końcowy. Często na betonowych podporach i posadzkach opiera się cała późniejsza konstrukcja budynku, dlatego nie wolno zaniedbać tego etapu prac i musi on zostać przeprowadzony z należytą starannością. Jeżeli chcemy wykorzystać wibrator betonu zagęszczanego z jego wykorzystaniem trzeba pilnować. Kiedy zacznie on już zastygać, trzeba usunąć wibrator z mieszanki, aby pozwolić mu spokojnie zastygnąć. Przypilnować też trzeba, aby było to wykonane równomiernie, tak, żeby żadne miejsca nie były bardziej wytrzymałe od innych, gdyż spowoduje to nierównomierny rozkład sił i przeciążeń, które powstają w trakcie nieustannej pracy budynku.

Dopiero dobrze wykonane wibrowanie jest w stanie przygotować nasz budynek do tego, aby można było podejmować się kolejnych etapów. Korzysta się z tego jednak nie tylko w budownictwie mieszkalnym, ale też w miejscach, gdzie buduje się zakłady przemysłowe czy obiekty infrastrukturalne. One też muszą być wzmocnione, a czasem dobra mieszanka to nie wszystko.