Urządzenie wielofunkcyjne (Multi Function Product)

Typowe urządzenie wielofunkcyjne może działać jako połączenie niektórych lub wszystkich następujących urządzeń: kserokopiarki, faksu, drukarki i skanera. Od 2013 roku prawie wszyscy producenci drukarek oferują drukarki wielofunkcyjne. Są one przeznaczone do użytku domowego, w małych firmach, przedsiębiorstwach oraz do użytku komercyjnego.

Uniwersalne urządzenia wielofunkcyjne

urządzenia wielofunkcyjne mutohNaturalnie, koszt, użyteczność, wytrzymałość, wydajność, jakość wydruków itp. różnią się w zależności od przypadku użycia. Jednakże, wszystkie one generalnie wykonują te same funkcje: drukowanie, skanowanie, faksowanie i fotokopiowanie. W obszarze komercyjnym większość urządzeń wielofunkcyjnych (m.in. urządzenia wielofunkcyjne mutoh) wykorzystuje technologię drukarek laserowych, podczas gdy środowiska użytku domowego zazwyczaj wykorzystują metody atramentowe. Mimo iż wydajność i nasycenie kolorów w wydrukach z drukarek atramentowych odbiega nieco od wymagań ze strony przedsiębiorstw czy większych firm, dostępne są jednak urządzenia wielofunkcyjne klasy biznesowej wykorzystujące również technologię atramentową. Urządzenia wielofunkcyjne typu all-in-one („wszystko w jednym”) to małe urządzenie stacjonarne, przeznaczone do użytku domowego lub biurowego, które skupiają się głównie na funkcjach skanowania i drukowania. Mogą być dostarczane z dołączonym oprogramowaniem do organizowania zdjęć, prostym OCR i innymi zastosowaniami interesującymi użytkownika domowego.

All-in-one będzie zawsze zawierać podstawowe funkcje drukowania i skanowania (w tym również kopiowania). Mniejsze natomiast będą możliwości takich urządzeń w zakresie faksu. Niektóre z nich posiadają również nagrywarkę DVD i funkcję LightScribe, gdzie użytkownik może nagrywać płyty DVD i tworzyć obraz na specjalnej płycie DVD lub CD Lightscribe.