Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane w PFRON

 

Wiele osób myli turnusy rehabilitacyjne z leczeniem w sanatorium. Różnica poleca na tym, że pobyt w sanatorium finansuje w części NFZ, wyznacza on też miejsce pobytu i termin wyjazdu. Turnusy rehabilitacyjne to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji w połączeniu z wypoczynkiem.

PFRON pomoże sfinansować turnus rehabilitacyjny

turnus rehabilitacyjny z pfronZ turnusów mogą skorzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Formularze potrzebne do starania się o dofinansowanie dostaniemy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odpowiednim dla naszego miejsca zamieszkania. Musimy wybrać ośrodek, do którego chcemy jechać i termin. Pełną listę znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Turnus rehabilitacyjny z pfron jest dobrym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych potrzebujących opiekuna. Możemy się bowiem również starać o dofinansowanie pobytu opiekuna – jego obecność jest niemożliwa w przypadku „zwykłego” wyjazdu do sanatorium. Opiekun może liczyć na uzyskanie 20% dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Składając dokumenty potrzebne, by starać się o dofinansowanie pobytu z PFRON nie zapomnijmy o zaświadczeniu o dochodach. Od niego zależeć będzie wysokość dofinansowania. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w wysokości 20-30% kosztu całego turnusu. Musimy także dołączyć wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pamiętajmy, że wnioski o dofinansowanie można składać dopiero od marca, ponieważ wtedy PFRON przekazuje do PCPR środki pieniężne. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podejmowana w terminie do 30 dni od złożenia kompletnych dokumentów. Jeśli w naszym wniosku zabraknie jakiegoś dokumentu zostaniemy o tym poinformowani w ciągu 10 dni.