Szybka windykacja za granicą

Nieuczciwi klienci mogli zdarzyć się w dowolnym momencie, aczkolwiek podczas gdy odzyskanie należności od osób przebywających w kraju było stosunkowo łatwe, windykacja zagraniczna była niesamowicie trudnym zadaniem. Wymagała bowiem znajomości prawa danego kraju i dobrej współpracy z lokalnymi organami wykonawczymi.

Renomowani windykatorzy zagraniczni

windykacja należności we francjiStandardowe metody windykacji często nie przynosiły skutku podczas pracy z zagranicznymi dłużnikami i firmami, głównie z powodu ograniczonej możliwości kontaktu z takowymi. Niedawno przeprowadzana przez nas windykacja należności we Francji była jednym z przykładów takowych trudnych zadań. Kontakt bezpośredni z klientem był bowiem niemożliwy, podobnie jak bezpośrednia konfrontacja. Przeprowadzanie windykacji zagranicznej oznaczało więc długotrwały proces kontaktu z organami prawnymi kraju i organizację procesu wedle panującego tam prawa. Często okazywało się jednak iż cały proces przeprowadzony w taki sposób był równie skuteczny jak postępowania krajowe, gdyż windykację pozakrajową traktowano bardzo priorytetowo, nawet w przypadku spraw dotyczących mniejszych kwot. Nieocenioną pomocą były również lokalne firmy windykacyjne, lepiej znające przepisy prawne i posiadające o wiele większe pole działania niż zagraniczni windykatorzy. Nawiązanie współpracy z jedną z takich firm oznaczało znaczne zwiększenie skuteczności i szybkości działania.

W sytuacji konieczności rozpoczęcia procesu windykacyjnego za granicą nie był potrzebny żaden dodatkowy wkład od osoby poszkodowanej, ani żadne formalności poza podstawowym wnioskiem o wszczęcie działań. Z tego powodu, coraz więcej osób próbowało odzyskać należności od dłużników przebywających poza granicami kraju, zazwyczaj bardzo szybko otrzymując należne środki.