Standardy dotyczące etykietowania

Ważnym etapem po wytworzeniu towarów lub ich zamówieniem są ich przygotowania do wysyłki, które obejmuje pakowanie i etykietowanie towarów przeznaczonych do wywiezienia. Właściwe opakowanie i etykietowanie nie tylko sprawia, że produkt końcowy wygląda atrakcyjnie, ale również zaoszczędzić ogromną ilość pieniędzy, oszczędzając produkt przed niewłaściwą obsługą procesu eksportowania. 

Istnieją międzynarodowe normy dotyczące etykietowania

etykietowaniePodobnie jak pakowanie, etykietowanie powinno się również odbywać z zachowaniem należytej ostrożności. Ważne jest również, aby eksporter był zaznajomiony ze wszelkimi rodzajami znaków i symboli, a także powinien zachowywać wszystkie krajowe i międzynarodowe standardy podczas używania tych symboli. Etykietowanie powinno odbywać się w języku polskim i angielskim, a słowa oznaczające kraj pochodzenia powinny być tak duże i tak wyraźne, jak inne polskie i angielskie sformułowania na opakowaniu lub etykiecie. Etykieta produktu powinna zawierać takie istotne informacje, jak kraj pochodzenia, oznaczenie wagi, liczba sztuk/opakowań/pojemników oraz ich wielkość, czy też znaki ostrzegawcze. Etykietowanie produktu zawiera również informacje, jak używać, transportować, recyklingować lub usuwać opakowanie lub produkt. W przypadku produktów farmaceutycznych, żywności, produktów medycznych i medycznych, niektóre rządy wymagają pewnych typów informacji. 

Do etykietowania należy używać wyłącznie trwałych barwników. Podstawowe dane powinny być w kolorze czarnym, zaś dane pomocnicze w mniej widocznym, aczkolwiek jaskrawym kolorze – czerwonym, pomarańczowym itp. W przypadku żywności pakowanej w worki należy stosować wyłącznie nieszkodliwe barwniki, a farbę powinno nanosić się w taki sposób, aby nie miała kontaktu z zapakowanym towarem.