Rzadkie zaburzenia matematyczne

Każde dziecko ma jakieś predyspozycje do konkretnych przedmiotów szkolnych. Jedne są najlepsze z języka polskiego, matematyki, chemii, czy wychowania fizycznego. Ale to też się wiąże z tym, że z innymi przedmiotami mogą mieć problemy. 

Objawy zaburzeń matematycznych 

zaburzenia matematyczne u dzieciDziałania na liczbach sprawiają problem wielu uczniom, ale w większości przypadków z czasem mijają. Czasem są one wynikiem lenistwa, problemów domu, lub braku motywacji. Jednak są też zaburzenia matematyczne u dzieci, które są wynikiem wad genetycznych. Jest to choroba zwana dyskalkulią, która dotyka od trzech do pięciu procent populacji. Jest to zaburzenie, które można wykryć dopiero kiedy dzieci idą do szkoły, ponieważ zaczynają się uczyć wszelkich działań matematycznych. Diagnozą tego zaburzenia zajmują się neurolodzy, którzy wykonują z dzieckiem specjalny test, polegający na wykonaniu podstawowych działań matematycznych. Chodzi tu przede wszystkim o zapisywanie cyfr i liczb ze słuchu, wykonywaniu prostych działań matematycznych, czy określaniu zbiorów. Osoby z dyskalkulią nie potrafią wykonać najprostszych działań polegających na dodawaniu, czy odejmowaniu. Czasem można mieć wrażenie, że nie potrafią czytać, gdyż nie odczytują cyfr i liczb. Leczenie osób z zaburzeniami matematycznymi głównie polega na uczestniczeniu w zajęciach korecyjno – wyrównawczych, które muszą także w domu kontynuować rodzice. Bardzo ważna jest praca z dzieckiem, ponieważ im szybciej uda mu się pokonać problem, tym lepiej dla jego rozwoju. 

W dobie dzisiejszego postępu medycznego, można sobie z powodzeniem radzić z większością zaburzeń u dzieci. Maluchy szybko się uczą, więc rezultaty terapii będą widoczne już po kilkunastu dniach pracy. Ważne żeby dzieci zachęcać do wykonywania działań i pokazywać im ciekawe sposoby na ich rozwiązywanie.