Ogłoszenie upadłości firmy

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej często wymaga dużego zaangażowania i czasu, gdyż większość osób samodzielnie je prowadzi. Oczywiście można w nich zatrudniać dowolną ilość pracowników, ale to też wiąże się z kosztami.

Kiedy ogłosić upadłość firmy?

upadłość działalności jednoosobowejZ pewnością dla większości przedsiębiorców wizja bankructwa jest przerażająca, gdyż wiąże się z ogromnymi stratami. Co prawda zakładając firmę trzeba mieć przygotowany biznes plan, który będzie stanowić pewne zabezpieczenie na przyszłość, jednakże sytuacja na rynku jest tak nieprzewidywalna, że ciężko coś planować z dużym wyprzedzeniem. Rynki handlowe czy usługowe są bardzo zmienne, przez co jednego dnia można być milionerem, a drugiego bankrutem. Każdego roku się słyszy, że upadłość działalności jednoosobowej nastąpiła po wielu latach prowadzenia biznesu. To właśnie pokazuje, jak bacznie trzeba obserwować rynek i szybko reagować. Firmy, którym się to nie udało, najczęściej ogłaszają upadłość, gdyż tracą płynność finansową z powodu braku zysków. Żeby złożyć wniosek o upadłość, należy się udać do sądu rejonowego, w którym składa się stosowne wnioski. Opłata za taki dokument wynosi około trzydzieści złotych i w ciągu trzydzieści dni wniosek jest rozpatrywany. Oczywiście żeby został on pozytywnie rozpatrzony, to konieczne jest spełnienie kilku warunków, czyli przesłanek upoważniających do złożenia takowego dokumentu. Przede wszystkim, firma musi być niewypłacalna, a taka sytuacja musi się utrzymywać minimum od trzech miesięcy.

Warto pamiętać, że upadłość jest ostatecznym rozwiązaniem, od którego już nie ma odwrotu. Dzięki niemu zostają zaspokojone choć w większej części zobowiązanie wobec wierzycieli, gdyż cały majątkem firmy zostaje spieniężony przez przydzielonego syndyka.