Konieczne czynności pomiarowe

 

Prawidłowa eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kW wymaga stosowania konkretnych zasad bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za obiekty budowlane powoduje konieczność wdrożenia określonych czynności.

Obowiązki pomiarowe określone przez Prawo budowlane

prace kontrolno pomiaroweDla zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie instalacji elektrycznych konieczne są regularnie wykonywane prace kontrolno pomiarowe. Tego rodzaju działania umożliwiają ocenę stanu technicznego oraz inne pomiary związane z jakością regulacji sieci energetycznej. Wykonywane są badania w zakresie izolacji i uziemienia oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Ważne są też oględziny, które mogą od razu ujawnić ewentualne nieprawidłowości wyposażenia elektrycznego. Tego rodzaju czynności istotne są zarówno w przypadku nowych instalacji elektrycznych jak i modernizowanych. Powinny być także wykonywane badania okresowe obiektów budowlanych (nie rzadziej niż raz na 5 lat) na polecenie właściciela lub zarządcy obiektu. W przypadku, kiedy pomiary udokumentowane są protokołem, w razie wystąpienia ewentualnych usterek w instalacji, właściciel nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Częściej jednak takim badaniom powinny być poddawane tereny budowy, instalacje bezpieczeństwa, obiekty komunalne oraz miejsca związane z ryzykiem porażenia elektrycznego. Wszystkie te działania regulowane są przez ustawę Prawo budowlane. Pomiary wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, konieczne przy nadzorze eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Działania o charakterze kontrolno-pomiarowym wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Szczegółowe zasady tych czynności określone są w przepisach BHP dotyczących urządzeń energetycznych. Bezwzględnie powinny być przestrzegane w każdej sytuacji.