Kiedy stosować prasę odwadniającą?

Wiele zakładów przemysłowych musi radzić sobie z utylizacją odpadów, które powstają w wyniku produkcji niektórych elementów. Ważne jest nie tylko ich zebranie, ale także skompresowanie do odpowiedniej formy, którą z łatwością będzie można składować lub przewieźć w specjalne miejsce. Do takich działań wykorzystuje się specjalne urządzenia.

Zastosowanie prasy odwadniającej

prasa odwadniającaNajwiększym problemem są płynne ścieki, zawierające odpady przemysłowe, bowiem taka forma zajmuje dużo przestrzeni i należy doprowadzić ja do takiego stanu, który będzie umożliwiał bezproblemowe składowanie. Aby tak się stało, konieczne jest oddzielenie części płynnej od stałej, a następnie skondensowanie jej do zajmującej jak najmniej miejsca formy. Wykorzystywana jest do tego prasa odwadniająca. Cały proces rozpoczyna flokulant, który dodany do cieczy wytrąca z niej osad, dzięki czemu cały proces jest szybszy i łatwiejszy do wykonania. Po oddzieleniu osadu następuje pierwsza filtracja, określana jako grawitacyjna – osad opada na dno, więc z górnej części odciąga się wodę, a na dnie zbiornika zostaje gęsty wilgotny osad, który w następnej kolejności po zastosowaniu odpowiednich procesów sprasowywany jest do suchej, stałej formy, określanej jako ciasteczka lub placki, które zrzucane są pod maszynę najczęściej do specjalnych pojemników na odpady. Po zakończeniu procesu urządzenie powinno zostać oczyszczone, opłukane i może pracować dalej.

Podczas całego procesu produkcyjnego wytwarza się nie tylko pożądany, końcowy produkt, ale także kłopotliwe odpady, które trzeba w odpowiedni sposób zutylizować. Problematyczne są zwłaszcza zanieczyszczone ciecze, z których należy zebrać osad. Wykorzystywane są do tego odpowiednie urządzenia, które dzięki procesom filtracji doskonale się sprawdzają.