Fachowe tworzenie stalowych konstrukcji

Suchy dok do naprawy statków naszej firmy był potrzebny niemal natychmiast, gdyż większość jednostek potrzebowała szybkiej konserwacji, a nasze dotychczasowe doki, w których dokonywaliśmy napraw, ostatnio były pozajmowane niemal przez cały czas. W końcu więc zapadła decyzja o stworzeniu własnego miejsca do naprawy i konserwacji firmowych statków.

Stalowe konstrukcje do nowoczesnego suchego doku

producent konstrukcji stalowych ze szczecinaBudowa takiego doku różni się jednak od budowy typowej konstrukcji przemysłowej, gdyż cały dok musi być przystosowany nie tylko do obciążeń, wywoływanych przez osadzenie statku w przestrzeni naprawczej, ale również do warunków panujących na brzegu morza, przede wszystkim zasolonego powietrza, które w oczywisty sposób wywołuje korozję stali i uszkadza niezabezpieczone elementy konstrukcji doku. Elementy doku miał więc wykonać producent konstrukcji stalowych ze Szczecina, który tworzył nie tylko przemysłowe szkielety do hal stalowych, ale również najróżniejsze elementy przybrzeżnych instalacji, a nawet wykonywał przebudowy statków i montaże dźwigów. Części konstrukcji miały być dostarczone na miejsce budowy, gdzie załoga budowlana miała złożyć je w całość. Elementy były fabrycznie zaimpregnowane i zabezpieczone przed korozją za pomocą najlepszych farb ochronnych, niepodatnych na wpływ słonej wody.

Części tworzone były na podstawie projektu suchego doku, więc były doskonale dopasowane do siebie, i nie była wymagana żadna obróbka podczas montażu i wykończenia instalacji. Konstrukcja doku okazała się być nowoczesna, choć nieskomplikowana, dlatego też budowa zajęła mniej niż nam się pierwotnie wydawało, tym bardziej iż większość prac została wykonana przy użyciu prefabrykowanych części od Szczecińskiej firmy, które ogromnie przyśpieszyły postęp prac i ułatwiły ich wykonanie w zauważalnym stopniu.