badania statystyczne

Do czego wykorzystywane są ankiety?

Obecnie na ulicach większych miast można spotkać wielu ankieterów, którzy pytają opinię publiczną o zdanie na konkretny temat. Często są to kwestie polityczne, społeczne, zakrawające o wiedzę z ekonomii i dziedzin życia publicznego, o których przeciętny obywatel nie ma pojęcia.

Czym jest badanie statystyczne?

 badania statystyczneCo kilka lat można spotkać się z powinnością wypełnienia ankiety, która gromadzi dane z życia prywatnego obywateli. Wówczas należy udzielić prawdziwych odpowiedzi na pytania związane z wykształceniem, wykonywanym zawodem, wiekiem, rodziną, statusem związku czy wyznaniem. Takie badania statystyczne pozwalają określić ilu obywateli ma wyższe wykształcenie, jaki procent ankietowanych założyło rodzinę czy ile osób liczy dany kraj. Są to podstawowe dane statystyczne, których trzeba udzielić odpowiedniemu organowi, który zbiera, gromadzi i udostępnia je do powszechnej wiadomości. Mowa tutaj o Głównym Urzędzie Statystycznym, który wykorzystuje ankiety, sondy i inny rodzaj badań, by uzyskać konkretne dane. Niektóre pytania mogą wydać się zbyt prywatne, jednak w Polsce jest obowiązek udziału wszystkich pełnoletnich obywateli w spisach powszechnych, które są bezapelacyjnie rodzajem badania statystycznego. Dla osób, które odmówią udziału przewidziane są kary grzywny. Takie spisy potrzebne są w wypadku np. konfliktu zbrojnego, kiedy to odpowiednie organy wiedzą, ilu ludzi mogą powołać do stawienia się na komisji i jaki odsetek to np. kobiety.

Jednak dane statystyczne wykorzystuje się do mniej inwazyjnych czynności. Są one bowiem gromadzone w celach niekiedy naukowych. Wówczas ankietowani udzielają odpowiedzi na podstawie swoich doświadczeń, potem naukowcy je przetwarzają, by określić jakiś konkretny odsetek osób o podobnych przekonaniach.

Więcej na: https://pogotowiestatystyczne.pl/