Budowa rurociągu przewiertami sterowanymi

Nowoczesne metody wprowadzane do prac budowlanych i inżynieryjnych w sposób znamienny odmieniły procesy wykonawcze. Wzrosło bezpieczeństwo, tempo ich wykonania oraz stopień ingerencji w środowisko naturalne. Dobitnym przykładem jest układanie rurociągów przy wykorzystaniu innowacyjnych przewiertów sterowanych.

Innowacyjny przewiert horyzontalny

przewiertyW nomenklaturze fachowej przewiert horyzontalny określany jest również jako sterowany, poziomy lub HDD. W oparciu o przewierty wykonuje się prace związane z układaniem rurociągów ciśnieniowych, grawitacyjnych oraz do budowy linii energetycznych lub telekomunikacyjnych. Przewiert sterowany jest również wykorzystywany do drenażu gruntów, odgazowania i odwadniania podziemnych ośrodków, wzmacniania skarp i wielu innych. Jest to metoda łącząca w sobie elementy zaczerpnięte z górnictwa naftowego połączonego z radiolokacją magnetyczną lub elektromagnetyczną wykorzystywaną do sterowania głowicą wiercącą. Za pomocą przewiertów sterowanych układa się stosunkowo długie linie przesyłowe w sposób bezwykopowy. Oznacza to, że prace przebiegają bezinwazyjnie w stosunku do infrastruktury naziemnej i terenów zielonych. Można w bardzo szybki sposób przeprowadzić nowy rurociąg pod ciągami komunikacyjnymi, torami kolejowymi, ciekami wodnymi i innymi elementami. Daje to ogromne oszczędności finansowe gdyż metoda ta nie generuje kosztów związanych z odbudową jak to jest w przypadku dewastujących wykopów. Prace nad przewiertem sterowanym zamykają się w trzech etapach: przewiert pilotażowy, rozwiercanie, wprowadzanie rurociągu do gruntu.

Do wykonania przewiertów horyzontalnych wykorzystywany jest wysoce specjalistyczny sprzęt. Daje on możliwość wykonania rurociągów o długości kilkuset metrów o maksymalnej średnicy 1200 mm. W celu pogłębienia wiadomości na temat tej metody warto odwiedzić strony internetowe wykonawców.