Badanie pola elektromagnetycznego

Pojęcie elektrosmogu dotyczy wszelkiego promieniowania elektromagnetycznego, które jest wytwarzane przez człowieka oraz obecne w otaczającym nas środowisku. Tworzenie bezpiecznego środowiska do życia i pracy wymaga kontrolowania takiego pola elektromagnetycznego, które jest generowane zarówno przez prądy przemienne, jaki stałe. Czy rzeczywiście warto zlecić profesjonalistom wykonanie pomiaru pola elektromagnetycznego?

Czym jest pole elektromagnetyczne?

bezpieczny pomiar pola elektromagnetycznegoPodłączenie przewodu do gniazdka powoduje powstawanie pola elektrycznego w powietrzu, które otacza urządzenie. Jeśli napięcie jest wysokie, to jednocześnie silne jest wytwarzane pole elektryczne. Ze względu na fakt, że napięcie istnieje nawet wtedy, kiedy nie płynie prąd, urządzenie nie musi zostać włączone, aby pojawiło się pole elektryczne. Wysokie napięcie używane jest do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, natomiast w budynkach stosuje się niskie napięcia emitowane przez przewodowe systemy elektryczne. Warto zdecydować się na bezpieczny pomiar pola elektromagnetycznego. Pole magnetyczne powstaje w wyniku przepływu prądu i aktywuje się od razu po włączeniu urządzenia. Mierzenie pola elektromagnetycznego jest możliwe przy pomocy różnych przyrządów, zaczynając od prostych monitorów EMF o użytku domowego i biurowego, po bardziej zaawansowane urządzenia RF, które nadają się do pomiaru częstotliwości mikrofalowej oraz radiowej.

Standardowo mierniki pól elektromagnetycznych występują w dwóch różnych formach, czyli jednoosiowej i trójosiowej. Choć oba produkty są przeznaczone do tego samego pomiaru, to istnieją między nimi różnice. Jednoosiowe mierniki są tańsze, jednak wymagają obracania w trzech osiach, aby dokonać odczytu. Natomiast mierniki trójosiowe są znacznie droższe, jednakże mogą wykonywać analizę wszystkich trzech osi jednocześnie, aby przyspieszyć testowanie.